ไอเรียลพลัสเข้ารับ รางวัลเพชรพาณิชย์

ไอเรียลพลัสเข้ารับ “รางวัลเพชรพาณิชย์” สาขาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ทำประโยชน์แก่สังคม จากท่านปลัดกระทรวงพาณิชย์ และรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ For the shuttle drill, set three cones in a vertical line with each one five yards apart. Start at the...

read more

ผลงานวิจัยสิทธิบัตรของ IREAL ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

“คุณค่าของหยาดเหงื่อ” ผลงานวิจัยสิทธิบัตรของIREALได้รับรางวัลชนะเลิศ IP CHAMPION จากฯพณฯท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จัดโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ โดยเป็นบริษัทแรกในประเทศไทย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ IP CHAMPION 2 รางวัลรวดในปีเดียวกัน...

read more

รางวัลโรงงานอนุรักษ์แม่น้ำ และสิ่งแวดล้อม

โรงงานไอเรียล พลัส รับรางวัล “โรงงานอนุรักษ์แม่น้ำ และสิ่งแวดล้อม“กับท่านรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม แทนท่านปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม The other day the entire Cracked staff was sitting around on our lunch break when one...

read more

รางวัลระฆังทอง สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น

ไอเรียลได้รับรางวัลระฆังทอง สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น ไอเรียลขอมุ่งมั่น แบ่งปันสิ่งดีๆให้กับสังคม และสร้างรอยยิ้มอันสดใส บนผิวพรรณที่สวยงามให้กับพี่น้องชาวไทยทุกท่านตลอดไป 10 egregiously bad sports contractsNo trades this one is a big one. There is always...

read more

รางวัลผู้ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่น

ความเป็นมาของรางวัลผู้ประกอบธุรกิจดีเด่น รางวัลผู้ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่น (Prime Minister’s Export Award หรือ PM Export Award) จัดขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อปี 2535 ในสมัยนายกรัฐมนตรีอานันท์ ปันยารชุน...

read more

VIDEO

Pin It on Pinterest

Share This