“คุณค่าของหยาดเหงื่อ”

ผลงานวิจัยสิทธิบัตรของIREALได้รับรางวัลชนะเลิศ IP CHAMPION จากฯพณฯท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จัดโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ โดยเป็นบริษัทแรกในประเทศไทย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ IP CHAMPION 2 รางวัลรวดในปีเดียวกัน

กราบขอบพระคุณทีมนักวิจัย R&D และทีมงานของ Ireal Plus ทุกๆท่านที่ร่วมแรงร่วมใจสรรสร้าง พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และอาหารเสริมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้คนทั่วโลก ไอเรียลพลัสเราขอให้คำมั่นสัญญา เราจะเป็นโรงงานที่พัฒนา สร้างสรรค์นวัตกรรมเครื่องสำอาง และอาหารเสริมใหม่ๆให้ดียิ่งๆขึ้นไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อรอยยิ้มที่สวยงามของทุกๆท่าน

Pin It on Pinterest

Share This