ไอเรียลพลัสเข้ารับ “รางวัลเพชรพาณิชย์
สาขาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ทำประโยชน์แก่สังคม จากท่านปลัดกระทรวงพาณิชย์ และรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

Pin It on Pinterest

Share This