ไอเรียลพลัสเข้ารับ “รางวัลเพชรพาณิชย์” สาขาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ทำประโยชน์แก่สังคม จากท่านปลัดกระทรวงพาณิชย์...