Training

บริการอบรมองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจความงามและสุขภาพของท่านครบทุกด้าน ด้านรายละเอียดและข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าผลิตและจัดจำหน่าย องค์ความรู้ทางด้านผิวพรรณและระบบสุขภาพร่างกาย...

Formulation & FDA

FORMULATION บริการคิดค้นและพัฒนาสูตรเครื่องสำอางและอาหารเสริมตามความต้องการของลูกค้า ที่ได้มีการวิจัยเพื่อลูกค้าโดยเฉพาะ โดยทีมวิจัยผู้เชี่ยวชาญ สร้างสรรค์และพัฒนาสูตรสินค้าที่มีเอกลักษณ์ และมีคุณภาพ จากสารสกัดธรรมชาติที่มีความปลอดภัยสูง...

Marketing Advisor

บริการให้คำปรึกษาด้านการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ บริการให้คำปรึกษาและแนะนำสินค้าที่ผลิตออกสู่ตลาดและมีแนวโน้มในความต้องการและเหมาะสมกับสถาพผิวของกลุ่มเป้าหมาย ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย บริการให้คำปรึกษาและแนะนำช่องทางการจัดหน่ายที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย...

Research & Development

วิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการวิจัย คิดค้นสูตร พัฒนาสินค้า โดย ผู้เชี่ยวชาญ พัฒนาสินค้า สร้างความแตกต่าง โดดเด่นให้สินค้า พัฒนา วิจัยคิดค้น ผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างตรงจุด ค้นคว้า วิจัย สรรหาสารสกัด เทรนใหม่ทั่วทุกมุมโลก พัฒนา สินค้า นวัตกรรมใหม่ๆ...

Pin It on Pinterest