บริการให้คำปรึกษาแนะนำด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์ครบทุกด้านโดยทีมงานมืออาชีพ

ออกแบบผลิตภัณฑ์

โลโก้สินค้า

 

บรรจุภัณฑ์สินค้า

 

กล่องสินค้า

 

ถุงสินค้า

 

ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์

บริการจัดหาโรงงานผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ที่ได้มารตฐานทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ เช่น

โรงงานสกรีนพ์สลากบนบรรจุภัณฑ์
โรงงานผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์สินค้า
โรงพิมพ์ผู้ผลิต กล่อง สลาก ถุง และโบชัวสินค้า

ตัวอย่างประเภทของบรรจุภัณฑ์

BOTTLE

FOAM

GLASS

JAR PLASTIC

ACRYLIC

หมายเหตุ : ภาพตัวอย่างแพคเกจบางส่วนจากโรงงานแพคเกจจิ้งเท่านั้น แพคเกจที่ใช้จริงอาจมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ตามความเหมาะสมและเงื่อนไขของโรงงานผลิตแพคเกตจิ้ง

Pin It on Pinterest

Share This